Program Bilgileri

 

1. MESLEĞİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Bankalar ve Sigortalar giderek daha fazla önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2008’de 170.000’e ulaşmıştır. Şube sayısı ise aynı sürede, 6,100’den 9,000’e çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da genişleyecektir. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan şirket sayısı 2008’de 62’ye çıkmıştır. Aynı dönemde 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 16,069’a çıkmıştır. Bu sektörde de kalifiye eleman ve uzman sayısı gereksinimi vardır ve gün geçtikçe daha fazla eleman ihtiyacı olacağı beklenmektedir.

 

2. KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

Meslek ve Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programına sınavsız geçiş hakkını kullanarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan/olacaklar ise Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı´nın ilgili YGS-6 puan türünden yeterli puan almaları halinde Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programına yerleştirilirler.

 

3. YETERLİLİK KOŞULLARI

Bankacılık ve Sigortacılık Programı´ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.