Program Bilgileri


 

1.Verilen Derece

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programı, yüksek öğretimde 120 AKTS kredilik 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Deniz Ve Liman İşletmeciliği alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

2.Kayıt ve Kabul Koşulları

Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar Deniz Ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Programına sınavsız geçiş hakkını kullanarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olan/olacaklar ise Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı´nın ilgili YGS-6 puan türünden yeterli puan almaları halinde Deniz Ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Programına yerleştirilirler.

 

3.Yeterlilik Koşulları

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programı´ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

 

4.Program Profili

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programının amacı uluslararası ticaretinin en büyük kısmını deniz yolları ile gerçekleştirmekte olan ülkemizde deniz taşımacılığı ve limancılık alanlarında uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı karşılamaktır. Program, öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sağlamaktadır Deniz ve Liman işletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler denizcilik sektörünün işletme kısımlarında görev alabilecek yeterliliğe sahip olmaktadırlar.

 

5.Program Yeterlilikleri

1.Deniz ve Liman İşletmeciliği alanında temel bilgi ve kavramlara sahip olmak.

2.Denizcilik tarihi ve mirasını göz önünde bulundurarak günümüz denizcilik ve limancılık endüstrisindeki gelişmeleri tartışabilmek

3.Genel gemicilik terimlerini, gemi tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçülerini tanıyabilme ve kullanabilmek

4.Denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği sektörlerine yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek

5.Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilmek

6.Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilmek

7.Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilmek

8.Uluslararası konferansların, organizasyonların, kuruluşların ve sözleşmelerin deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;

9.Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilmek

10.Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak

11.Deniz örf ve adetleri ile mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak

12.Türk dilini etkin kullanarak kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olabilmek

 

6.İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz Türk ve dünya denizcilik işletmelerinde, lojistik işletmelerinde, limanlarda, marinalarda,armatörlük firmalarında, gemi acentelerinde, gemi kiralama ve brokerlik firmalarında, taşımacılık organizatörlüğü işletmelerinde ara eleman ve orta düzey yönetici olarak çeşitli departmanlar da görev alabilirler.