Hakkında

Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Öğr.Gör. Cemil YAVUZ
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
Kontenjanı 40
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi  TYT
İkinci Öğretim Yok

 

Program Hakkında Bilgi:

Bankalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur. Bu iki alandan eğitim gören öğrencilerimiz aynı zamanda stres, zaman ve sorunlarla başa çıkma konusunda da eğitim süreci içerisinde sosyal gelişimleri de sağlanmaktadır.

 

Amaç ve Hedef:

Programımızın misyonu; öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, özgürlükçü düşünce ile bilim üreterek alanlarında kendilerini geliştiren, katılımcı ve paylaşımcı bir akademik kadro ile mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Programımızın vizyonu, teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve piyasanın beklentilerine uygun ara elemanı yetiştiren, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve Türkiye’de tercih edilen, farklı iktisadi yaklaşımlara sahip öğretim üyelerini bünyesinde bulundurarak toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, ülkemizin önemli Bankacılık ve Sigortacılık programlarından biri olmaktır.

 

Çalışma Alanları:

Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde çeşitli kademelerde çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu durumda mezunlar, tüm bankaların sınavlarına girebildikleri gibi gerek kamu kesiminin gerekse özel kesimin sınavla girilen çeşitli mesleklerine sahip olma hak ve yeteneklerine de sahip olabileceklerdir. Bu çalışma alanlarının dışında özel sigorta firmalarında da iş imkanları mevcuttur.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerine dikey geçiş yapma olanağı vardır.