Programın Amacı

Her geçen gün dünyada önemi artmakta olan ve dünya taşımacılık hacminin yaklaşık yüzde doksanının gerçekleştirildiği denizyolu taşımacılığı, üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemiz için son derece fazla önem arz etmektedir. Bu önemli taşımacılık şekli değişen ve gelişen dünya şartlarına uyumlu olabilmek için günün teknolojik ve ticari konjonktürüne adapte olmalıdır. Bu yüzden gerek nitelikli iş gücü gerekse eğitimli personel yetiştirilmesi sektör için son derece önemlidir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği programının temel amacı işte bu gerekli işgücü ve personelin sektöre kazandırılmasıdır.