Yüksekokul Kurulu


Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ Başkan
Öğr. Gör. Mehmet UZUN        Üye
Öğr. Gör. Serkan KONYA      Üye
Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ           Üye
Maksut ERMİŞ Raportör