Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ Başkan
Öğr. Gör. Mehmet UZUN        Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KONYA      Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK Üye
Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ           Üye
Turgut USTABAŞ Raportör