Yüksekokul Kurulu


Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ Başkan
Öğr. Gör. Mehmet UZUN        Üye
Öğr. Gör. Serkan KONYA      Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK Üye
Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ           Üye
Turgut USTABAŞ Raportör