Yüksekokul Kurulu


Yrd. Doç. Dr. Cafer GENÇ Başkan
Öğr. Gör. Mehmet UZUN        Üye
Öğr. Gör. Serkan KONYA      Üye
Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ           Üye
Maksut ERMİŞ Raportör