Staj

 

STAJ (SEKTÖR UYGULAMASI) ÇALIŞMASI

 

STAJ TAKVİMİ VE BAŞVURU AŞAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

1-FORMLAR

Staj Başvuru Formu

BEYAN VE TAAHHÜTNAME-1- (Sağlık sigortası Kabul Etmek İçin)

BEYAN VE TAAHHÜTNAME-2- (Sağlık sigortası Kabul Etmemek İçin)

E-Devlet Üzerinden Provizyon Belgesi Edinmek İçin Tıklayınız

 

Staj formunu teslim etmeden önce staj bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci tarafından kesinlikle girilmesi gerekmektedir. Bilgi girişi hakkındaki yardım dökümanını görüntülemek için  tıklayınız.

 

 

2-STAJ DEFTERLERİ

   -Bankacılık ve Sigortacılık

   -Lojistik

   -İnsan Kaynakları Yön.

   -Deniz ve Liman İşl.

 

3- STAJ DOSYASI :

Staj dosyası içerisinde; yukarıda örnekleri verilen staj defteri, ve gerekli staj evrakları yer alır. Staj yapılan kurum yada işletmelerin dolduracakları not çizelgeleri ilgili kurum yada işletme tarafından kapalı zarf içerisine konularak mühürlenecek, Meslek Yüksekokulumuza staj dosyasıyla birlikte teslim edilecektir.

Staj evraklarının muhafazası için aşağıda resimli örnekleri bulunan plastik tel dosya kullanılacaktır. Sayfaları ayrıca şeffaf dosyaya koymaya gerek yoktur.

 

 

4- STAJ DOSYASININ TESLİM EDİLMESİ:

Staj dosyaları elden yada posta ve kargo yolu ile Hopa Meslek Yüksekokulu’na teslim edilecektir. Posta yada kargo ile yapılan gönderilerin zamanında ulaşmasından öğrenciler sorumludur.

 

 ----STAJ DOSYASINDA ÇALIŞMA YAPRAKLARI KESİNLİKLE ELLE DOLDURULMALI, BİLGİSAYAR ÇIKTISI OLMAMALIDIR----

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Stajlar üniversitenin akademik takviminde belirtilen ders ve sınavların olmadığı yaz ve yarıyıl tatilinde yapılır. Ancak, yarıyıl içinde dersi bulunmayan öğrenciler yarıyıl içinde de stajlarını yapabilirler.

2-Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler mazeretleri nedeniyle staj süresi sonunda telafi edilmek üzere staj süresince en fazla 5 iş günü izin alabilirler. İş yeri tarafından mazeretsiz olarak 5 iş gününden fazla staja devam etmediği bildirilen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.

3-Sağlık ve benzeri kabul edilebilir mazeretlerden dolayı yapılamayan veya eksik kalan staj süreleri daha sonraki staj dönemlerinde tamamlanır.

4-Öğrenciler daha önce başka bir yükseköğretin kurumunda yapmış oldukları staj çalışması için muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

5-Gece mesaisinde staj yapılamaz, sadece gündüz mesaisinde staj yapılabilir.

6-Yaz okulundan ders alan öğrenciler staj yapamazlar, bu çakışma olursa öğrencinin stajını yapmadığı kesinleşir ve stajı iptal olur.

 

 

Not: Stajdan ücret alacak öğrencilerin, durumu staja başlamadan önce bildirmesi ve kendi hesaplarına yatan ücrete ait dekontlarını aynı gün Meslek Yüksekokulumuza göndermeleri gerekmektedir.

 

-----------------------------------------------------

Staj Takvimi ve Komisyonu

Staj Yönetmeliği

21/01/2016 Tarihli Senato Kararı Staj Yönergesi             

Staj Bilgilendirme Sunumu