Misyon/Vizyon


Misyon

Yenilikçi, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim-öğretim vermek.

Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak, kaliteli, Türk deniz örf ve adetlerine bağlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, öz disiplin sahibi, yönetici ve liderlik vasıflarını taşıyan, verdikleri kararları bilimsel temeller üzerine oturtan, evrensel düşünebilen, çevreye ve insana duyarlı, yüksek etik değerleri olan, disiplinli, araştırmacı, ufku geniş, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, sosyal ilişkileri güçlü gemi adamları ve denizcilik sektöründe görev alacak kaliteli yöneticiler yetiştirmek.

Dünya denizciliğinin gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar yaparak, bu çalışmalardan elde edilen verilerle denizcilik sektörüne katkı sağlamak.

Vizyon

Küresel düzeyde kabul gören vasıflara sahip, denizcilik örf ve adetlerine bağlı, çağdaş gençler yetiştiren; denizcilik eğitimi ve araştırmaları alanında örnek gösterilen; Türk ve Dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne katkı sağlayan; özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir bilim yuvası olmaktır.