Hakkında


Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK
Süresi (Yıl)  2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı 40
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı

 

Program Hakkında Bilgi:

Lojistik programı, uluslararası düzeyde lojistik planlaması, uygulaması ve kontrolü yapabilecek yetkinlikte, dış ticaret mevzuatına hâkim, uluslararası lojistik operasyonlarını yürütebilecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

 

Amaç ve Hedef:

Malların ve hizmetlerin, tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaynak noktadan tüketim noktasına iletiminin planlanması, uygulanması ve denetiminin yönetimi anlamına gelen lojistik, günümüzde yurtiçi ve yurtdışı her türlü taşımacılık faaliyetini kapsayacak biçimde gelişmekte ve geniş anlamıyla bilgi yönetimi, nakliye, stok, depolama, işleme ve paketleme süreçlerini içeren bütünleşmiş bir kavram haline dönüşmektedir. Modern dünyada lojistik, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu üzerinden küresel Pazar yerinde mal ve hizmetlerin etkili biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak üzere işletme, matematiksel karar verme yöntemleri, bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve hukuk gibi farklı disiplinlerin uzmanlıklarından faydalanmaktadır. Ülkemiz jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasındadır. Bu bakış açısıyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve toplama (aktarma) merkezi olabilecek özelliği ile uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumdadır. Bu avantajlar, Türkiye’de lojistiğin büyüme potansiyelini göstermektedir. Daha çok karayolu taşımacılığına odaklanan Türkiye, dünyada en çok TIR karnesine sahip ülke olarak bu konuda liderliği ele geçirmiş olsa da terimin genel anlamının işaret ettiği kapasiteye ulaşmamıştır.

 

Çalışma Alanları:

Sanayi Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar, Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

İşletme, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası Finans,  Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik Yönetimi

 

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

4 adet 25 kişilik, 1 adet 50 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet sayısal tasarım laboratuvarı tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir.