Hakkında


Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
Kontenjanı 40
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı

Program Hakkında Bilgi:

Amaç ve Hedef:

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimizin güncel ve tarihsel olarak hem Türkiye’deki çalışma hayatını hem de karşılaştırmalı olarak diğer ülkelerin çalışma hayatını çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirmelerini sağlayarak  bilimsel bilgi üretmelerini  ve eğitim faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü  olarak  hedefimiz,  disiplinlerarası  yaklaşımıyla verdiği eğitimle paydaşlarımızın tercih ettiği bölümlerden birisi olmaktır.

 

Mezunların Çalışma Alanları

Devlet Planlama Teşkilatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Sendikalar

Kariyer Planlama Şirketleri

Danışmanlık Firmaları

Özel ve Kamu Kuruluşlarının İnsan Kaynakları Birimlerinde Personel Bilgi Sistemi, İş Analizleri, Ücret Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği vb görevlerinde bulunabilirler.

 

Programın Dikey Geçiş Alanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü.