Koordinatörlükler

AKADEMİK YÜKSELTME, ATAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU 
 
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi  
 Dr. Öğr. Üyesi Murat BERBEROĞLU Başkan 25.09.2020  
 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK Üye 25.09.2020  
 Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUN Üye 25.09.2020  
       
ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI 
 
Program Adı
Sınıf Unvan-Ad-Soyad  
 Lojistik Programı 1. Sınıf Öğr.  Gör. İlhan ÇİÇEK  
  2.Sınıf Öğr. Gör. Emre İPEKÇİ  
 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1.Sınıf Öğr. Gör. Cemil YAVUZ  
  2.Sınıf Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ  
 Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 1.Sınıf Öğr. Gör. Miraç ÖZALP  
  2.Sınıf Öğr. Gör. Arda TOYGAR  
 İnsan Kaynakları Programı 1.Sınıf Öğr. Gör. Duygu KAHYA  
  2.Sınıf Öğr. Gör. Cavit ÇOLAKOĞLU  
       
YÜKSEKOKUL STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN  Başkan 28.11.2019  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 28.11.2019  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 28.11.2019  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Üye 28.11.2019  
       
YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Dr. Öğr. Üyesi Cafer GENÇ  Başkan 16.04.2019  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 16.04.2019  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN Üye 16.04.2019  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Üye 16.04.2019  
 Öğr. Gör. Eda PALYOŞ KONYA Öğretim Görevlisi Temsilcisi 16.04.2019  
       
BURS ve YARDIM KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA                      Başkan 18.11.2019  
 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK               Üye 18.11.2019  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 18.11.2019  
 Turgut USTABAŞ                          Üye 18.11.2019  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN                 Yedek Üye 18.11.2019  
       
MUAFİYET GEÇİŞ ve UYUM (intibak) KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Miraç ÖZALP Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mustafa TOPUZ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Eda PALYOŞ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Duygu KAHYA Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Arda TOYGAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Cemil YAVUZ                  Yedek Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. İlhan ÇİÇEK Yedek Üye 30.11.2020  
       
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Eda PALYOŞ KONYA  Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Hülya ELMAS BAYDAR Üye 30.11.2020  
       
STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Arda TOYGAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Cemil YAVUZ Üye 30.11.2020  
 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Emre İPEKÇ İ   Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. İlhan ÇİÇEK Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Eda PALYOŞ KONYA Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Cavit ÇOLAKOĞLU Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Duygu KAHYA Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Miraç ÖZALP Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mustafa TOPUZ Üye 30.11.2020  
       
MEZUNİYET KOMİSYONU 
 
Unvan -Ad -Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Arda TOYGAR           Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Eda PALYOŞ                                        Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Hülya ELMAS BAYDAR  Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Duygu KAHYA                          Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ  Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Yedek Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR                Yedek Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Miraç ÖZALP                   Yedek Üye 30.11.2020  
       
MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Hülya ELMAS BAYDAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. İlhan ÇİÇEK      (Taş. Kay. Kont. Yet.) 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Arda TOYGAR Yedek Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Yedek Üye 30.11.2020  
       
SOSYAL ve SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör.  Arda TOYGAR Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Cavit ÇOLAKOĞLU Üye) 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mustafa TOPUZ Üye 30.11.2020  
       
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Başkan 30.11.2020  
       
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Miraç ÖZALP Başkan    
       
MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Başkan 30.11.2020  
       
ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ SORUMLUSU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Başkan 23.11.2020  
       
ORVİKS–KALİTE ve BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI SORUMLULARI 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Fak. Sek. Turgut USTABAŞ  Başkan 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mehmet Uzun Üye    
       
ÖĞRENCİ SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Başkan  30.11.2020  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Miraç ÖZALP Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Duygu KAHYA Üye 30.11.2020  
       
STRATEJİK PLANLAMA 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN Başkan  30.11.2020  
 Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Reyhan YILDIZ Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Üye 30.11.2020  
       
BİLİŞİM KOMİSYONU 
 
Unvan-Ad-Soyad
Görevi Başlama Tarihi  
 Öğr. Gör. Serkan KONYA Başkan  30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Veysel TATAR Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. İlhan ÇİÇEK Üye 30.11.2020  
 Öğr. Gör. Yasin ÜNAL Üye 30.11.2020  
Bitmap
 
     
Bitmap
WEB SORUMLULARI 
 
Unvan-Ad- Soyad
     
 Öğr. Gör. Serkan KONYA   30.11.2020  
 Öğr. Gör. Mehmet UZUN   30.11.2020  
       
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU 
Bölüm
Unvan-Ad-Soyad Görevi Başlama Tarihi
 Yönetim Organizasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK  Başkan 16.04.2019
 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Remzi GÜMÜŞTAŞ Üye 16.04.2019
 Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğr. Gör. Cemil YAVUZ Üye 16.04.2019