2021 - 2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Güncellendi: 21.11.2021)

22 Kasım 2021, Pazartesi 387

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU

SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 10 dakika önce sınav salonunda olmalıdırlar.

• Öğrenciler sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte sınava girebileceklerdir.

• Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen öğrenciler sınava alınır, ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.

• Öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası içinde hiçbir şekilde sınav salonundan ayrılamayacaklardır.

• Öğrenci kimlik belgesi veya resimli-onaylı öğrenci belgesini yanında bulundurmayanlar sınavlara giremeyeceklerdir.

• Sıra üzerindeki yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınav başlamadan önce

sıra üzerindeki yazıları silmek ve söz konusu dokümanları sırasından uzaklaştırmakla yükümlüdür.

• Gözetmenler, öğrencilerin oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler.

• Sınav ile ilgili akla gelebilecek soru ve itirazlar sadece dersin hocasına yapılabilecektir.

• Öğrenciler sınav esnasında cep telefonlarını kapalı tutmakla yükümlüdürler.

• Sıra üzerinde cep telefonu bulundurmak kesinlikle yasaktır.

• Sıra üzerinde kalem, silgi ve kimlik dışında başka bir şey bulundurulmayacaktır.

• Sınav esnasında silgi, kalem vb. alışverişi, fısıltı şeklinde de olsa konuşulması kesinlikle yasaktır.

• Sınav kağıdına adını-soyadını yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

• Sınav süresi boyunca bütün öğrencilerin koridor ve salonlarda sükûneti muhafaza etmeleri, sınav disiplin ve adabını

bozacak söz ve davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir.

• Gözetmenler sınav esaslarını uygulamakla, öğrenciler de gözetmenlerin bütün uyarılarına uymakla yükümlüdürler.

• Dersin hocası sınav esnasında herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmaması için sınavın genel koordinasyonundan birinci derecede sorumludur.

Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye teşebbüs eden veya sınav ortamının huzurunu bozacak davranışlarda bulunan öğrenciler için

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin “Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

 

                                                                                                                                                                                      MÜDÜRLÜK

 2021-2022 Güz Yarıyılı Vize Sınav Programı